Luat Minh Khue

giáo dân

giáo dân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giáo dân

Lén lút xây dựng trái phép giả quyết như thế nào ?

Lén lút xây dựng trái phép giả quyết như thế nào ?
Thưa luật sư cho e hỏi hướng giải quyết một việc như sau: Hiện tại có 1 khu đất chưa được nhà nước cấp phép nhưng tạm thời cho vẫn giữ sinh hoạt của giáo dân nhưng không được xây dựng công trình trên đất.