Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giáo dân"

giáo dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giáo dân.

Lén lút xây dựng trái phép giả quyết như thế nào ?

Lén lút xây dựng trái phép giả quyết như thế nào ?
Thưa luật sư cho e hỏi hướng giải quyết một việc như sau: Hiện tại có 1 khu đất chưa được nhà nước cấp phép nhưng tạm thời cho vẫn giữ sinh hoạt của giáo dân nhưng không được xây dựng công trình trên đất.