Luat Minh Khue

giáy tờ

giáy tờ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giáy tờ

Tư vấn về bán tài sản sau khi ly hôn ?

Tư vấn về bán tài sản sau khi ly hôn ?
Kính thưa luật sư: Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2007 và ly hôn năm 2011. Năm 2009 tôi có mua 1 mảnh đất đứng tên tôi bằng tiền của tôi và bố tôi. Khi ly hôn chúng tôi không kê khai tài sản. Chồng tôi cũng công nhận miếng đất là của tôi và không có tranh chấp gì. Nay tôi muốn bán miếng đất này, nhưng phòng công chứng yêu cầu chống tôi phải kí tên vào hợp đồng chuyển nhượng. Có cách nào chứng minh đây là tài sản của tôi và không có liên quan đến chồng tôi không?