Luat Minh Khue

giải tỏa đất

giải tỏa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giải tỏa đất

UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không?

UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không?
Thưa Luật sư! Ở địa phương tôi có một hộ gia đình đất đã được cấp GCN QSDĐ năm 2006 diện tích 297 m2, đất giáp rãnh với ngõ đi vào nhưng gia đình đó đã xây cổng chiếm ngõ đi vào, nay ủy ban nhân xã muốn giải tỏa cổng ngõ mà gia đình họ đã xây để lấy phần ngõ vào đó làm hệ thống tiêu thoát nước.