Luat Minh Khue

giải thể với công ty cổ phần

giải thể với công ty cổ phần - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giải thể với công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan thuế ?

Thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan thuế ?
Chào anh, chị trong luật Minh Khuê. Em là kế toán mới của 1 công ty cổ phần. Công ty em đang làm hồ sơ giải thể cho 1 đơn vị cũ trước là cùng 1 chủ sở hữu nhưng thành lập 2 pháp nhân khác nhau. Anh chị cho em hỏi các trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần khi làm việc với cơ quan thuế để quyết toán giải thể doanh nghiệp khi doanh nghiệp đang còn tài sản, nợ vay, nợ phải trả ?