Luat Minh Khue

giảng viên

giảng viên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giảng viên

Tính thâm niên giảng viên ?

Tính thâm niên giảng viên ?
Kính thưa Luật sư! Trước hết, nhân dịp đầu năm mới 2016 tôi xin chúc Luật sư khỏe mạnh và thành công. Tôi có một vấn đề xin nhờ Luật sư giải đáp giùm. Tôi là một giảng viên của một trường đại học công lập.

Mẫu lý lịch cá nhân (mẫu số 7)

Mẫu lý lịch cá nhân (mẫu số 7)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu lý lịch cá nhân (mẫu số 7) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6)

Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu phiếu khai báo giảng viên (Mẫu số 6) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ