Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy đăng ký đầu tư"

giấy đăng ký đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy đăng ký đầu tư.

Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?

Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?
Kính gửi luật sư! Doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị đầu tư kinh doanh bất động sản. Chúng tôi đang đầu tư cho 01 dự án khu đô thị mới. Khu đô thị này đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định. Chúng tôi đang triển khai hạ tầng và đã hoàn thiện 01 số phần theo hình thức "cuốn chiếu".