Luat Minh Khue

giấy đăng ký đầu tư

giấy đăng ký đầu tư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy đăng ký đầu tư

Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?

Tư vấn thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?
Kính gửi luật sư! Doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị đầu tư kinh doanh bất động sản. Chúng tôi đang đầu tư cho 01 dự án khu đô thị mới. Khu đô thị này đã được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định. Chúng tôi đang triển khai hạ tầng và đã hoàn thiện 01 số phần theo hình thức "cuốn chiếu".