Luat Minh Khue

giấy chứng nhận đăng ký

giấy chứng nhận đăng ký - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận đăng ký

" Đất cùng chung sử dụng " được hiểu như thế nào ?

" Đất cùng chung sử dụng " được hiểu như thế nào ?
Tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sổ hồng ) trọn thửa 170 m2 , và cha mẹ tôi cho thêm khoảng 20 m2 đất vườn để làm sân bên hông nhà , Cha mẹ có làm giấy xác nhận được UBND phường xác nhận kèm theo hồ sơ cấp sổ hồng .Vậy trên sổ hồng ghi phần đất trên là đất " cùng chủ sử dụng " là hiểu ý nghĩa như thế nào ? .Xin chuyên gia giải thích dùm " cùng chủ sử dụng " ai là chủ sử dụng ?