Luat Minh Khue

giấy chứng nhận kinh tế

giấy chứng nhận kinh tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận kinh tế

Tư vấn thủ tục xin cấp đất làm trang trại?

Tư vấn thủ tục xin cấp đất làm trang trại?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: gia đình tôi muốn làm trang trại nuôi thuỷ sản. Vậy luật sư cho tôi hỏi điều kiện tiêu chuẩn kinh tế trang trại và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.