Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Đất"

Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Đất.

Quyền sở hữu đất

<strong>Quyền</strong> <strong>sở</strong> <strong>hữu</strong> <strong>đất</strong>
Mẹ tôi có sở hữu một miếng đất. Trước đây hơn 10 năm được ông ngoại tôi bán lại cho mẹ tôi, và có