Luat Minh Khue

giấy gọi nghũa vụ

giấy gọi nghũa vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy gọi nghũa vụ

Tư vấn trường hợp có giấy gọi nhập ngũ ở cả hai nơi ?

Tư vấn trường hợp có giấy gọi nhập ngũ ở cả hai nơi ?
Xin chào luật minh khê,tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp : tôi sinh tháng 6 năm 1990 hiện nay tôi đang làm trong cơ quan nhà nước tôi được cả tỉnh đội và phường gửi giấy gọi nghĩa vụ quân sự xin hỏi luật sư là tôi sẽ phải chấp hành ở dâu, xin cám ơn