Luat Minh Khue

giấy khai sinh của con nuôi

giấy khai sinh của con nuôi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy khai sinh của con nuôi

Sửa tên cha nuôi trong Giấy khai sinh của con nuôi

Sửa tên cha nuôi trong Giấy khai sinh của con nuôi
Thưa Luật sư! Năm 2009, tôi có nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi. Quyết định nuôi con nuôi và tên cha trong Giấy khai sinh của con nuôi tôi được xác định theo tên thường gọi là Nguyễn văn A (vì các giấy tờ cá nhân tôi sử dụng tên là Nguyễn văn A).