Luat Minh Khue

giấy phép vận chuyển chất thải

giấy phép vận chuyển chất thải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy phép vận chuyển chất thải

Hỏi về Giấy phép vận chuyển chất thải ?

Hỏi về Giấy phép vận chuyển chất thải ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê. Cho tôi hỏi, theo Luật bảo vệ môi trường: "việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được phép thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại".