Luat Minh Khue

giữ sổ bảo hiểm xã hội

giữ sổ bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giữ sổ bảo hiểm xã hội

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có được giữ sổ bảo hiểm không ?

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có được giữ sổ bảo hiểm không ?
Kính thưa Luật sư. Trước kia em làm việc cho công ty PD được 3 năm và chấm dứt hợp đồng. Em rút sổ bảo hiểm. Đến 8 tháng sau em mới tiếp tục ký hợp đồng với công ty khác. Tháng 10/2014, em xin nghỉ việc và lấy số bảo hiểm. Nhưng đến nay vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào cả.