Luat Minh Khue

giấy khai sinh

giấy khai sinh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy khai sinh

Đất thổ cư sinh sống 30 năm có được cấp Giấy chứng nhận không ?

Đất thổ cư <strong>sinh</strong> sống 30 năm có được cấp <strong>Giấy</strong> chứng nhận không ?
Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê. Mẹ tôi được thừa kế mảnh đất đang ở hiện tại nhưng chỉ được ông ngoại tôi viết giấy tay. Nay ông ngoại tôi đã mất. Trước đây ông tôi chỉ có 1 bản vẽ từ thời Pháp bao gồm nhiều lô đất, trong đó có mảnh đất của mẹ tôi, đất không có sự tranh chấp.

Cấp lại Giấy khai sinh?

Cấp lại Giấy <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong>?
Tôi bị mất Giấy khai sinh bản gốc và bản sao? Làm sao để được cấp lại - Tôi đã liên hệ với cán bộ