Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gia công xuất khẩu"

gia công xuất khẩu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia công xuất khẩu.

Thắc mắc về mức phí và thủ tục để chuyển tiền đối với khoản phí TESTING hàng hóa khi xuất khẩu ?

Thắc mắc về mức phí và thủ tục để chuyển tiền đối với khoản phí TESTING hàng hóa khi xuất khẩu ?
Em gửi văn phòng luật sư, Hiện tại công ty em là công ty sản xuất và xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài (cụ thể công ty mẹ ở hong kong) và một số khách hàng ở hong kong-khi xuất khẩu hàng hóa, do yêu cầu của khách hàng, và khi vào thị trường trung quốc họ yêu cầu 1 số chứng chỉ testing hàng hóa. Họ yêu cầu testing hàng và bên em phải trả chi phí cho công ty testing (kiểm tra) để lấy chứng chỉ.

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu (phụ lục 61)

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu (phụ lục 61)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá và giấy vấn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu (phụ lục 61) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương