Luật sư tư vấn về chủ đề "Gia Cong Lai"

Gia Cong Lai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Gia Cong Lai.

Thuế giá trị gia tăng với hàng hóa vãng lai ?

Thuế giá trị <strong>gia</strong> tăng với hàng hóa vãng <strong>lai</strong> ?
Kính chào Luật sư Minh Khuê, tôi có thắc mắc xin Luật sư tư vấn như sau: Doanh nghiệp tôi ở tại tỉnh Kon Tum, tôi có gửi hàng hóa cho một đại lý tại TP. Hồ Chí Minh để bán hàng hóa đúng giá.