Luật sư tư vấn về chủ đề "Gia Dinh Thay The"

Gia Dinh Thay The | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Gia Dinh Thay The.

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu The Pizza FC1

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu <strong>The</strong> Pizza FC1
Khi các cá nhân, tổ chức mở một nhà hàng, một trong những vấn đề đó là tìm tên và đăng ký bảo hộ tên thương hiệu cho nhà hàng đó. Theo bảng phân loại Nice, dịch vụ nhà hàng được xếp vào nhóm 43, dịch vụ nhà hàng ăn uống và có thể đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Vấn đề tiền lương trong The Wealth of Nations của Adam Smith

Vấn đề tiền lương trong <strong>The</strong> Wealth of Nations của Adam Smith
Adam Smith quan niệm tiền lương là một phần thu nhập của công nhân làm thuê, là một phần của sản phẩm lao động. Ông ủng hộ việc trả tiền lương cao. Hai yếu tố quyết định đến mức tiền lương là cầu về lao động và giá cả trung bình của các tư liệu sinh hoạt

Conditions of contract

Conditions of contract
In the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook