Luat Minh Khue

giá dự thầu

giá dự thầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giá dự thầu

Xử lý tình huống đầu thầu theo Luật đầu thầu ?

Xử lý tình huống đầu thầu theo Luật đầu thầu ?
Thưa Luật sư! Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Giá trong đơn dự thầu khác biệt với biểu tổng hợp giá dự thầu (chênh lệch đến 60%) ví dụ trong đơn dự thầu giá dự thầu là 4 tỷ nhưng trong biểu tổng hợp giá dự thầu là 10 tỷ. Trong biểu chi tiết không có lỗi số học, không có sai lệch. xin hỏi tình huống như trên được xử lý như thế nào ? Tôi xin chân thành cám ơn! Người gửi: Tam