Luat Minh Khue

gia hạn thời hạn sử dụng đât

gia hạn thời hạn sử dụng đât - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về gia hạn thời hạn sử dụng đât

Vấn đề đấu thầu đất?

Vấn đề đấu thầu đất?
Thưa Luật sư! Gia đình tôi ở quê, có nhà, vườn trên, ao dưới. Cái ao là gia đình đấu thầu và sử dụng được 20 năm, tới năm nay là hết thời thầu, để tiếp tục sử dụng thì gia hạn thầu tiếp. Tuy nhiên khi ra cơ quan xã nộp tiền thì tôi có được thông báo rằng cái ao gia đình chúng tôi thầu giờ có 2 người khác đơn xin thầu cái ao đó nên phải đấu thầu.