Luat Minh Khue

Gia hạn bảo hộ

Gia hạn bảo hộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Gia hạn bảo hộ

Gia hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Gia hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Đơn gia hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có thể nộp muộn nhưng không được quá 6 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực.Công ty đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nhưng sắp hết thời gian bảo hộ. Việc đăng ký gia hạn phải tiến hành muộn nhất là trong bao lâu và thủ tục ra sao?