Luật sư tư vấn về chủ đề "gia hạn nhãn hiệu"

gia hạn nhãn hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia hạn nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hạn thì xử lý như thế nào? Có thể thực hiện gia hạn sau khi đã hết hạn được không?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hạn thì xử lý như thế nào? Có thể thực hiện gia hạn sau khi đã hết hạn được không?
Kính chào các luật sư của công ty Luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc muốn Luật sư giải đáp: Công ty tôi có đăng ký nhãn hiệu vào năm 2009 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đến nay, do không theo dõi, nhãn hiệu của chúng tôi đã hết hạn. Chúng tôi vẫn có nhu cầu bảo hộ nhã hiệu trên, trường hợp của Công ty chúng tôi cần xử lý như thế nào? Mong luật sư tư vấn!