Luật sư tư vấn về chủ đề "gia nhập"

gia nhập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gia nhập.

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới năm 2022 và Cách viết đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới năm 2022 và Cách viết đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn
Có bắt buộc phải thành lập tổ chức công đoàn ở công ty không ? Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn viết như thế nào ? Tư vấn về điều kiện trở thành thành viên trong Công đoàn ? và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Những thách thức của WTO trong thời đại mới ? Việt Nam gia nhập WTO có khả năng phải đối mặt với những khó khăn nào?

Những thách thức của WTO trong thời đại mới ? Việt Nam gia nhập WTO có khả năng phải đối mặt với những khó khăn nào?
Sau hơn 25 năm hoạt động, WTO đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một sân chơi thương mại công bằng cho các nước thành viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại, tổ chức này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam

Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp của Việt Nam
Tương trợ tư pháp quốc tế (TTTP) là một biểu hiện của nguyên tắc về nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia - một trong các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại. Các Hiệp định tương trợ tư pháp mà CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là văn bản pháp lý quốc tế thể hiện quy luật phát triển trên.

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với Chính Phủ và Doanh nghiệp ? Các vấn đề pháp lý hậu WTO

Ý nghĩa của Việc gia nhập WTO đối với Chính Phủ và Doanh nghiệp ? Các vấn đề pháp lý hậu WTO
Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế nói chung và việc khẳng định vi thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Luật Minh Khuê tập hợp một số số bài viết liên quan đến vấn đề này và các khía cạnh pháp lý khác liên quan sau khi gia nhập WTO

Điều kiện gia nhập bộ đội hải quân được quy định như thế nào ? Khi nào phải đi bộ độ ?

Điều kiện gia nhập bộ đội hải quân được quy định như thế nào ? Khi nào phải đi bộ độ ?
Miễn nghĩa vụ khi là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động ? Quy định của pháp luật về việc tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện hay bắt buộc ? Có bị gọi nghĩa vụ quân sự sau khi đã phẫu thuật tật khúc xạ mắt ? ... sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Kết quả ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về nhân quyền và vấn đề nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam

Kết quả ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về nhân quyền và vấn đề nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam
Tham gia các Công ước quốc tế, trong đó có các công ước về nhân quyền là một chủ trương thường xuyên và nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Ngoài việc gia nhập bốn Công ước quốc tế Giơ-ne-vơ (1949) về bảo hộ nạn nhân chiến tranh, đối xử nhân đạo với tù nhân chiến tranh năm 1957, Việt Nam chỉ đủ điều kiện tham gia các Công ước quốc tế về nhân quyền sau khi trở thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977.

Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau khi gia nhập WTO ? Cần cải cách gì sau khi gia nhập WTO

Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau khi gia nhập WTO ? Cần cải cách gì sau khi gia nhập WTO
Gia nhập WTO là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Đây là thời cơ lớn cho nước ta trong hoạt động ngoại thương, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá đã có bước phát triển mạnh mẽ. Bởi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của hoạt động ngoại thương ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Bài viết trình bày và phân tích quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở cụ thể: Quyền tham gia công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Các thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước nhân quyền quốc tế

Các thách thức của Việt Nam khi gia nhập Công ước nhân quyền quốc tế
Mặc dù nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn khi gia nhập Công ước quốc tế về quyền con người. Tuy nhiên, trong quá trình gia nhập và thi hành các công ước này thì Việt Nam còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cụ thể sẽ được phân tích rõ hơn thông qua bài viết dưới đây.