Luat Minh Khue

gia tài luật học

gia tài luật học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về gia tài luật học

Gia tài 60 năm Luật học

Gia tài 60 năm Luật học
"Từ năm Ất Dậu 1945 đến năm Ất Dậu 2005, 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay.