Luật sư tư vấn về chủ đề "giá tiền sử dụng đất"

giá tiền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá tiền sử dụng đất.

Mẫu thanh toán nợ tiền sử dụng đất hiện hành?

Mẫu thanh toán nợ tiền sử dụng đất hiện hành?
Gia đình tôi có một mảnh đất sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay, đất sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện nay gia đình tôi muốn đề nghị cấp giấy chứng nhận thì được yêu cầu nộp tiền sử dụng đất từ đó đến nay.

Quy định Ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định Ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
Xin hỏi Luật sư vấn đề như sau: Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, vì gia đình tôi chưa có đủ điều kiện để nộp toàn bộ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Gia đình tôi có được ghi nợ tiền sử dụng đất không? Hồ sơ thủ tục thực hiện như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Tiền sử dụng đất chênh lệch giữa đất ở với đất nông nghiệp ?

Tiền sử dụng đất chênh lệch giữa đất ở với đất nông nghiệp ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Trong phần trả lời có câu "Nếu rơi vào các trường hợp khác thì gia đình bạn phải nộp 100% tiền chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (căn cứ vào bảng giá đất do UBND cấp tỉnh nơi mảnh đất tọa lạc ban hành hằng năm để tính thuế)." Tôi muốn hỏi phần chênh lệch này được tính từ thời gian nào đến thời gian nào. Tôi xin chân thành cảm ơn.