Luat Minh Khue

giá trị hợp đồng

giá trị hợp đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giá trị hợp đồng

Định đoạt tài sản chung của Vợ Chồng như thế nào?

Định đoạt tài sản chung của Vợ Chồng như thế nào?
Xin chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư mong luật sư giúp đỡ: Năm 2004 chồng tôi có bán một mảnh đất ruộng 4,5 mét trị giá 44 000.000 đồng tôi có phản đối không cho bán vơi chồng tôi và chủ mua đất nhưng không rõ sao chồng tôi và chủ mua đất lại thỏa thuận được và đã ký kết giấy mua bán.