Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giá trị nhãn hiệu"

giá trị nhãn hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá trị nhãn hiệu.

Góp vốn bằng giá trị thương hiệu

Góp vốn bằng giá trị thương hiệu
Thương hiệu là gì ? Thương hiệu được tạo ra như thế nào và được xác định giá trị như thế nào ? Chủ sở hữu thương hiệu có thể sử dụng thương hiệu để góp vốn trong thành lập DN hoặc liên doanh liên kết hay không ? Đó là những vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của khá nhiều doanh nhân và công dân VN.