Luat Minh Khue

giá trị nhãn hiệu

giá trị nhãn hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giá trị nhãn hiệu

Góp vốn bằng giá trị thương hiệu

Góp vốn bằng giá trị thương hiệu
Thương hiệu là gì ? Thương hiệu được tạo ra như thế nào và được xác định giá trị như thế nào ? Chủ sở hữu thương hiệu có thể sử dụng thương hiệu để góp vốn trong thành lập DN hoặc liên doanh liên kết hay không ? Đó là những vấn đề đã và đang thu hút sự quan tâm của khá nhiều doanh nhân và công dân VN.