Luat Minh Khue

Giá trị phiếu xuất kho

Giá trị phiếu xuất kho - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giá trị phiếu xuất kho

Giá trị phiếu xuất kho?

Giá trị phiếu xuất kho?
Xin chào Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Công ty Em xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, trong kỳ có xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để bán hàng lưu động thì cột đơn giá và thành tiền cuối kỳ mới phản ánh đúng không ạ? Em xin cám ơn! Người gửi: Giang đoan