Luat Minh Khue

giai đoạn một túi hồ sơ

giai đoạn một túi hồ sơ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giai đoạn một túi hồ sơ

Luật sư tư vấn Lưu trữ hồ sơ mời thầu ?

Luật sư tư vấn Lưu trữ hồ sơ mời thầu ?
Kính gửi Luật sư Luật sư tư vấn giúp tôi một tình huống như sau: Cơ qua tôi tổ chức đấu thầu gói thầu phi tư vấn. Hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh thông thường. phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.