Luật sư tư vấn về chủ đề "giải đáp chính sách"

giải đáp chính sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải đáp chính sách.

Tư vấn giải đáp chính sách thuế mới áp dụng ?

Tư vấn giải đáp chính sách thuế mới áp dụng ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp: Tôi nghe bên phòng thuế thông báo năm 2014 nhà nước không cho tồn tại những Cơ Sở nhỏ thuộc diện Hộ Kinh Doanh Cá Thể. Cơ sở tôi có Mã số thuế số 1. Một là xuống thuế khoán hoặc là lên Công Ty TNHH Một Thành Viên. Cơ Sở tôi kinh doanh sãn xuất nhựa gia dụng.