Luat Minh Khue

giải đáp thuế

giải đáp thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giải đáp thuế

Tư vấn về thuế xuất toán lãi vay?

Tư vấn về thuế xuất toán lãi vay?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: - Năm 2010 doanh nghiệp tăng vốn đăng ký kinh doanh từ 1.200.000.000đ lên 3.000.000.000đ nhưng trong bút toán không thể hiện.