Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giải đáp thuế"

giải đáp thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải đáp thuế.

Tư vấn về thuế xuất toán lãi vay?

Tư vấn về thuế xuất toán lãi vay?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: - Năm 2010 doanh nghiệp tăng vốn đăng ký kinh doanh từ 1.200.000.000đ lên 3.000.000.000đ nhưng trong bút toán không thể hiện.