Luật sư tư vấn về chủ đề "giải pháp quản lý"

giải pháp quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải pháp quản lý.

Một số giải pháp tăng cường quản lý người lao động Việt Nam làm việc ở Nước ngoài

Một số giải pháp tăng cường quản lý người lao động Việt Nam làm việc ở Nước ngoài
Việt Nam là nước đang phát triển, có dân số hơn 86 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới và thứ 7 tại châu Á, hàng năm với mức tăng dân số trung bình hơn 1 triệu, là nước có nhiều lợi thế về sức lao động. Sau hơn 20 năm đổi mới, mở cửa, hội nhập và phát triển theo kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.