Luật sư tư vấn về chủ đề "giải quyết bảo hiểm"

giải quyết bảo hiểm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải quyết bảo hiểm.

Tư vấn cơ quan nào giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ?

Tư vấn cơ quan nào giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang trong thời gian lãnh bảo hiểm thất nghiệp (3 tháng), lần đầu tiên tôi trình diện là ngày 20/05/2015, tôi nhận được tiền chuyển khoản vào tài khoản Đông Á 5 ngày sau đó.