Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giải quyết hợp đồng"

giải quyết hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải quyết hợp đồng.

Hệ số lương tính như thế nào?

Hệ số lương tính như thế nào?
Xin chào luật sư, Luật sư cho em hỏi về việc của em như sau: Em ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và đang công tác ở cơ quan thuế huyện thuộc tỉnh Đăk nông từ tháng 4 năm 2010 đến nay.