Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giải quyết hưu trí"

giải quyết hưu trí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải quyết hưu trí.

Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?

Tư vấn về cách tính chế độ khi người lao động nghỉ hưu ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi có thời gian làm công việc thuộc danh mục công việc nặng nhọc độc hại là 15 năm 10 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian 15 năm 10 tháng đó tôi được công ty cử đi học 5năm (mỗi năm 4 tháng, tổng cộng thời gian đi học là 20 tháng).