Luật sư tư vấn về chủ đề "Giải quyết khủng hoảng"

Giải quyết khủng hoảng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giải quyết khủng hoảng.

Giải quyết khủng hoảng trong quan hệ chung cư: Cần cải cách pháp luật về sở hữu

Giải quyết khủng hoảng trong quan hệ chung cư: Cần cải cách pháp luật về sở hữu
Các vụ tranh chấp giữa chủ căn hộ chung cư và chủ đầu tư nổ ra ngày càng nhiều, càng phức tạp, dai dẳng. Đáng chú ý là trong tất cả những cuộc đôi co ấy, chủ đầu tư luôn được cho là bên “gây chuyện” bằng cách cố ý đặt bên kia, các chủ căn hộ, vào tình thế phải chấp nhận giao kèo với những điều kiện không bình đẳng khiến người ta bức xúc, rồi phản ứng.