Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giải thể với công ty cổ phần"

giải thể với công ty cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giải thể với công ty cổ phần.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan thuế ?

Thủ tục giải thể công ty cổ phần với cơ quan thuế ?
Chào anh, chị trong luật Minh Khuê. Em là kế toán mới của 1 công ty cổ phần. Công ty em đang làm hồ sơ giải thể cho 1 đơn vị cũ trước là cùng 1 chủ sở hữu nhưng thành lập 2 pháp nhân khác nhau. Anh chị cho em hỏi các trình tự thủ tục giải thể công ty cổ phần khi làm việc với cơ quan thuế để quyết toán giải thể doanh nghiệp khi doanh nghiệp đang còn tài sản, nợ vay, nợ phải trả ?