Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giám đốc được bổ nhiệm"

giám đốc được bổ nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giám đốc được bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng công ty cập nhật mới nhất

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng công ty cập nhật mới nhất
Bổ nhiệm các chức danh quan trọng trong công ty như: Giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng... cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí này. Luật Minh Khuê giới mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ này: