Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm nghèo"

giảm nghèo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm nghèo.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói, giải quyết việc làm
Đơn đề nghị hỗ trợ tổ hợp tác được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã nhằm xin hỗ trợ về vốn để hoạt động góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân:

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...