Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm trách nhiệm hình sự"

giảm trách nhiệm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm trách nhiệm hình sự.

Điều kiện để giảm trách nhiệm hình sự?

Điều kiện để giảm trách nhiệm hình sự?
Chau hoi luât sư môt viêc. ban chau bi khơi tô 2tôi danh tang trư va sư dung trai phep vu khi quân dung .va tôi đe doa giet ngươi.va co cac tinh tiêt như chưa co hâu qua.tư nguyên ra đâu thu. tư nguyên dao nôp vu khi.tô giac tôi pham . gia đinh co công vơi cach mang.bên bi đe doa thi rut đơn va lam đơn xin giam nhe cho bi cao