Luật sư tư vấn về chủ đề "giảm trừ thuế"

giảm trừ thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giảm trừ thuế.

Đóng 8% vào quỹ lương hưu có được tính để giảm trừ thuế ?

Đóng 8% vào quỹ lương hưu có được tính để giảm trừ thuế ?
Chào luật Minh Khuê, tôi muốn hỏi: Ngoài các khoản giảm trừ cho bản thân, người phụ thuộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc không bị tính thuế Công ty tôi có 1 quỹ gọi là quỹ lương hưu. Hàng tháng tôi đóng góp 8% và công ty đóng góp 8% tương đương vào quỹ này. Vậy cho tôi hỏi, 8% tôi đóng góp vào quỹ này có bị đánh thuế thu nhập cá nhân hay được giảm trừ, vì tôi thấy trong các mục giảm trừ có khoản tiền đóng vào các quỹ lương hưu tự nguyện. Xin chân thành cảm ơn.

Người khuyết tật có được giảm trừ thuế TNCN không?

Người khuyết tật có được giảm trừ thuế TNCN không?
Thưa luật sư, cho tôi hỏi xin hỏi về vấn đề này: Người khuyết tật có thu nhập chịu thuế thì có được miễn hoặc giảm thuế TNCN theo mức độ khuyết tật? Nhân viên trong thời gian thử việc, chưa lao động chính thức có phải làm mã số thuế?