Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gián điệp"

gián điệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gián điệp.

Tội gián điệp

Tội gián điệp
Tội gián điệp được quy định tại điều 80, luật hình sự năm 1999: