Luat Minh Khue

giao đất có

giao đất có - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giao đất có

Tư vấn về quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty?

Tư vấn về quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Rất mong luật sư trả lời giúp Công ty câu hỏi sau: Công ty tôi có Nhà máy Thủy điện. Khi đầu tư xây dựng Nhà máy, công ty có chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng để được thu hồi đất để mở rộng khu vực lòng hồ phục vụ cho hoạt động sản xuất điện.