Luat Minh Khue

giao dịch khống

giao dịch khống - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giao dịch khống

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?
Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa? Tại sao lại áp dụng giao dịch khống (còn gọi là giao dịch kỳ hạn)? Những nghiệp vụ cần thực hiện khi áp dụng giao dịch khống? Khi nào áp dụng giao dịch hợp đồng về quyền chọn? Khi nào áp dụng giao dịch tự bảo hiểm? Phân tích quyền và nghĩa vụ các bên khi tham gia sở giao dịch hàng hóa (theo Luật Việt Nam)?