Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giao đất có"

giao đất có | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao đất có.

Tư vấn về quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty?

Tư vấn về quy định giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Rất mong luật sư trả lời giúp Công ty câu hỏi sau: Công ty tôi có Nhà máy Thủy điện. Khi đầu tư xây dựng Nhà máy, công ty có chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng để được thu hồi đất để mở rộng khu vực lòng hồ phục vụ cho hoạt động sản xuất điện.