Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giao dịch bảo chứng"

Giao dịch bảo chứng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giao dịch bảo chứng.

Giao dịch bảo chứng: Khái niệm và sự cần thiết

Giao dịch bảo chứng: Khái niệm và sự cần thiết
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - Việc mua chứng khoán với khoản tiền trả trước ít hơn tổng giá trị phải bỏ ra ngay một lúc được gọi là mua theo bảo chứng (buying on margin). Thoạt đầu, do "margin" chỉ đơn thuần là cách vay tiền để mua chứng khoán, người ta đã gọi hoạt động này là vay mua.