Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giao dịch khống"

giao dịch khống | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao dịch khống.

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?
Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa? Tại sao lại áp dụng giao dịch khống (còn gọi là giao dịch kỳ hạn)? Những nghiệp vụ cần thực hiện khi áp dụng giao dịch khống? Khi nào áp dụng giao dịch hợp đồng về quyền chọn? Khi nào áp dụng giao dịch tự bảo hiểm? Phân tích quyền và nghĩa vụ các bên khi tham gia sở giao dịch hàng hóa (theo Luật Việt Nam)?