Luật sư tư vấn về chủ đề "giao kết hợp đồng lao động"

giao kết hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao kết hợp đồng lao động.

Bình luận quy định về trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bình luận quy định về trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Tìm hiểu quy định pháp luật lao động về trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và hủy bỏ quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của các bên. Bình luận chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây:

Đề nghị giao kết và trả lời đề nghị giao kết trong soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế

Đề nghị giao kết và trả lời đề nghị giao kết trong soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế
Kính chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có một số vướng mắc mong quý công ty giải đáp: Đề nghị giao kết và trả lời đề nghị giao kết trong soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? làm thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình khi đề nghị giao kết hợp đồng?

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là quan điểm, tư tưởng pháp lý chi phối quá trình giao kết hợp đồng lao động. Với tư cách là một quan hệ khế ước, quá trình giao kết hợp đồng lao động phải tuân thủ các nguyên tắc giao kết hợp đồng, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc đặc thù của hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thực hiện hợp đồng lao động

Bình luận quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về thực hiện hợp đồng lao động
Thực hiện hợp đồng lao động là chế định quan trọng trong Bộ luật lao động năm 2019. Với các nội dung cụ thể: thực hiện công việc theo hợp đồng lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đông và làm việc không trọn thời gian.

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành
Việc xác định một hợp đồng là hợp đồng lao động không quá phụ thuộc vào tên gọi của hợp đồng mà phụ thuộc vào nội dung của nó. Nếu nội dung thỏa thuận trong hợp đồng có các điều khoản của hợp đồng lao động thì vẫn xác định đó là hợp đồng lao động.

Hủy bỏ, thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

Hủy bỏ, thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng
Xuất phát từ nguyên tắc tự do, tự nguyện giao kết hợp đồng và tự định đoạt của các bên khi tham gia quan hệ dân sự, pháp luật tôn trọng sự thay đổi ý chí của các bên trong quá trình giao kết hợp đồng như hủy bỏ, thay đổi, rút lại lời đề nghị giao kết hợp đồng

Vấn đề pháp lý cần biết về hợp đồng lao động và lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên

Vấn đề pháp lý cần biết về hợp đồng lao động và lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa thành niên
Hợp đồng lao động là một chế định quan trọng của Bộ luật lao động, Bộ luật lao động năm 2019 đã có nhiều sử đổi về chế định này. Bất cứ người sử dụng lao động nào cũng cần biết để tiến hành soạn thảo hợp đồng đúng quy định và phù hợp với từng đối tượng người lao động mà mình sử dụng.

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?

Phân tích các nguyên tắc khi giao kết hợp đồng lao động ?
Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là những nguyên lí, tư tưởng chỉ đạo quán triệt và xuyên suốt trong quá trình giao kết hợp đồng lao động. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ một số nguyên tắc cơ bản khi ký kết hợp đồng lao động theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook