Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giao không đúng vật"

giao không đúng vật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giao không đúng vật.

Giao đất không đúng trong hợp đồng mua đất đền bù thế nào ?

Giao đất không đúng trong hợp đồng mua đất đền bù thế nào ?
Thưa luật sư, em có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn như sau: Năm 2010 nhà em có mua một lô đất giãn dân ở Hà Đông có diện tích 60m2 từ 1 văn phòng môi giới, nhưng đến nay khi được nhận đất thì diện tích thực lại chỉ còn có 30m2, ngày mua em có làm hợp đồng 2 bên (có người làm chứng) với điều khoản: