Luật sư tư vấn về chủ đề "giáo trình"

giáo trình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giáo trình.

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục biên có nhiều kinh nghiệm biên soạn.

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS.Trần Minh Ngọc và TS. Trần Thị Phương Lan đồng chủ biên cùng với sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội biên soạn, TS. Trần Quang Huy làm chủ biên.

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS. Bùi Ngọc Cường làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.