Luật sư tư vấn về chủ đề "giáo viên hợp đồng thời vụ"

giáo viên hợp đồng thời vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giáo viên hợp đồng thời vụ.

Tư vấn quyền lợi của giáo viên ký kết hợp đồng theo Nghị định 68 ?

Tư vấn quyền lợi của giáo viên ký kết hợp đồng theo Nghị định 68 ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Giáo viên đã ký hợp đồng 68 (Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) mà không tham gia thi tuyển viên chức khi nhà trường có tổ chức thi thì có được giữ nguyên quyền lợi ở hợp đồng 68 (nâng lương, thưởng bổ nhiệm chức vụ quản lý...) hay phải ký lại hợp đồng lao động theo kiểu thời vụ ?